dr Wiesław Talik
Asystent - Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wieslaw.talik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1206-3968