dr Wiesław Talik
Specjalista - Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wieslaw.talik_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1206-3968