Wanda Rumińska
Specjalista - Dział Spraw Pracowniczych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wanda.ruminska_anti_spam@kul.pl