Dr hab. Wanda Bajor - kierownik Katedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redaktor naczelny serii "Acta Mediaevalia" i zastępca redaktora naczelnego Roczników Kulturoznawczych.

Problematyka badawcza, którą się zajmuje, to: historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia filozofii średniowiecznej w Polsce, kultura intelektualna średniowiecza, noetyka arystotelesowska i psychologia spekulatywna, edytorstwo średniowiecznych, naukowych tekstów rękopiśmiennych (paleografia łacińska).

Ważniejsze publikacje: Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros De anima Aristotelis (Libri II et III). Editio critica et inquisitio historico-philosophica, Lublin 2011, s. 898; Quaestiones disputatae super primum librum De anima Aristotelis benedicti Hesse (editio critica), "Acta Mediaevalia" 14(2000), s. 157; Pauli de Worczyn Expositio "Politicae" Aristotelis, Libri i-II, edotio critica, Warszawa 2017, s. 126.

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017 16:25