2017

Prace magisterskie
 • Demianiuk Jolanta, Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP
 • Guziak Marta, Izba Gmin w strukturze Parlamentu Wielkiej Brytanii
 • Skorniewski Szymon, System ustrojowy Hongkongu po 1997 roku
 • Skowron Tomasz, Pozycja Izby Lordów we współczesnym parlamencie brytyjskim
 • Wróbel Monika, Małżeństwo w prawie szariatu i prawie polskim

2014

Prace magisterskie
 • Jaszczuk Kamil, Problematyka kary śmierci w polskim prawie karnym w latach 1949-1989.
 • Kalbarczyk Jakub, Prawo małżeńskie w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939
 • Krzych Arkadiusz, Sytuacja prawna Kościoła rzymskokatolickiego w II RP
 • Pawłowski Grzegorz, Kodeks Andrzeja Zamoyskiego
 • Szajewski Michał, Lubelska Komisja Dobrego Porządku

2013

Prace magisterskie
 • Krzaczek Marcin, Program reform szlachty chełmskiej z 1764 roku.
 • Lorenc Izabela, Sąd sejmowy w okresie stanisławowskim.
 • Śliwa Grzegorz, Pozycja ustrojowa prezydenta RP w świetle konstytucji kwietniowej

2012

Prace magisterskie
 • Antosz Mateusz, Sytuacja prawna mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej.
 • Góźdź Monika, Aparat bezpieczeństwa PRL w latach 1956-1970.
 • Lisowski Bartłomiej, Kodeks Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Makulik Mateusz, Dolnośląskie krzyże pokutne skutkiem umów kompozycyjnych.
 • Przywara Konrad, Ustrój polityczny Ukraińskiej Republiki Ludowej.
 • Rojek Mariusz, Reformy sejmików w okresie stanisławowskim.
 • Walczuk Judyta, Organizacja i funkcjonowanie Trybunału Koronnego.