mgr Urszula Antończuk-Grab
Asystent - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: urszula.antonczuk-grab_anti_spam@kul.pl