mgr Tomasz Wyrzycki
Kustosz - Wypożyczalnia Międzywydziałowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.wyrzycki_anti_spam@kul.pl