Tomasz Wilk
mgr inż. Tomasz Wilk
Konserwator sprzętu IT - Sekcja Administracji Systemami IT
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.wilk_anti_spam@kul.pl