Tomasz Ignacy Stuczyński prof. Dr hab. inż.,  profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu.

Zainteresowania naukowe: gleboznawstwo, rekultywacja gleb, modelowanie zmian użytkowania ziemi,  metody audytu środowiskowego,  relacje między stanem środowiska a zdrowiem,  gleba w krajobrazie miejskim a jakość życia.

 Działalność dydaktyczna:  wykłady z gleboznawstwa, modelowanie w gospodarce przestrzennej, biznes w ochronie środowiska i gospodarce przestrzennej.

 Konsultacje: pok. nr 107 budynek WIMAK godz 14-16. druga i czwarta środa miesiąca

 

Pracownik KUL od 2016 r. W latach 1985-2009 pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. W latach 1997-2009 kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG-PIB. W latach 2009-2013 członek zarządu SGS Eko-Projekt, laboratorium szwajcarskiej grupy SGS.  

W latach 2003-2009 członek grupy roboczej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, konsultującej organizacje i wdrożenie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce.  W latach 2003-2007 członek grupy roboczej ustanowionej przez Komisję Europejską ds. Ramowej Strategii w Kierunku Ochrony Gleb.

-1985 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawana AR) magister inżynier specjalność gleboznawstwo na podstawie pracy pt. Właściwości chemiczne gleb brunatnoziemnych okolic Lednogóry, promotr prof dr hab. Wojciech Dzięciołowski

– 1992 doktorat w dziedzinie agronomii specjalność gleboznawstwo na podstawie pracy pt „Ocena wpływu odpadów organicznych na właściwości gleb i plonowanie roślin”,  Rada Naukowa IUNG w Puławach, promotor prof. dr hab. Teresa Motowocka-Terelak

2007 habilitacja na podstawie monografii “Assessment and modelling of land use change in Europe in the context of soil protection”. Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach.

– staże zagraniczne i pobyty studyjne, kierownictwo w zespołach badawczych

1992-1994 stypendium podoktorskie w Laboratorium Chemii Środowiska USDA, Belstville, USA

2001-2002 stypendium OECD, praca badawcza w ARS USDA, USA – modelowanie przemian węgla w glebach w kontekście zmian klimatu.

1995-1997 grant przyznany przez ARS USDA – przemiany azotu w glebach zanieczyszczonych metalami

1996-1998 grant przyznany przez ARS USDA – opracowanie metod rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami z wykorzystaniem osadów ściekowych.

 

Konsultacje w sesji letniej - wtorki w godzinach 15-19 pok 107.

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019 18:09