dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.stepniewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4581-5145