dr hab. Tomasz Sienkiewicz prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.sienkiewicz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6621-160X