dr Tomasz Peciakowski
Asystent w Katedrze Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii KUL

 

Pełnione funkcje:

Sekretarz redakcji "Roczników Nauk Społecznych"; Przedstawiciel młodych pracowników nauki w Radzie Wydziału Nauk Społecznych; Członek Zarządu i Sekretarz Sekcji Socjologii Nauki PTS

Zainteresowania naukowe:

elity intelektualne, inteligencja a intelektualiści (badania własne nad polskimi intelektualistami); socjologia Pierre'a Bourdieu; ideologie polityczne; dyskurs publiczny; prawda a fikcja literacka (socjologia literatury); transformacja systemowa 1989 r., ruch "Solidarności"; media, teorie komunikacji masowej, zjawisko manipulacji

Dotychczasowa działalność dydaktyczna:

Konwersatoria: Fikcja literacka jako źródło wiedzy o społeczeństwie; Ideas, Intellectuals and the Public Life; Komunikacja społeczna i PR; Opisy i konstrukcje rzeczywistości w teorii społecznej; Prawda i kłamstwo w życiu publicznym; Perswazja i manipulacja w życiu publicznym; Rola mediów w kształtowaniu sfery publicznej. Ćwiczenia: Metody badań społecznych, Badania instytucji życia publicznego; Elementy filozofii; Filozofia społeczna; Jakościowe metody badań rynkowych; Współczesne nurty ideowe i ideologie; Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych. Warsztaty: Badania typu Mystery Shopping, Media społeczne.

Kontakt: tomasz.peciakowski@kul.pl


Tomasz Peciakowski, Ph.D., is a research and teaching assistant at the Institute of Sociology (Social Philosophy Chair) at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland) since 2012. He also acts as secretary in editorial board of „Roczniki Nauk Społecznych” [Annales of Social Sciences]. He graduated sociology and political sciences.

His recent publications focused on the role of public intellectuals, their authority and collective activity in the public sphere. His research interests include the sociology of intellectuals, the sociology of knowledge, discourse analysis and social media.

 

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017 02:26