dr Tomasz Peciakowski
Adiunkt - Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.peciakowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4031-3346