Tomasz Pawełczak
mgr inż. Tomasz Pawełczak
administrator systemów informatycznych - Sekcja Usług Informatycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.pawelczak_anti_spam@kul.pl