Tomasz Łach

Dr Tomasz Łach

 

od 2018 r. – asystent w Katedrze Metodologii Nauk KUL

 

2016 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na WF KUL na podstawie rozprawy Krytyczna teoria techniki Andrew Feenberga, promotor: dr hab. Ewy Agnieszki Lekkiej-Kowalik (KUL); recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kiepas (UŚ), dr hab. Zbigniew Wróblewski (KUL)

 

2010 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra na WF KUL

 

Przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest obszar relacji i wzajemnego przenikania się społeczeństwa, techniki oraz wartości. Swoje dociekania prowadzę w ramach takich dyscyplin jak filozofia techniki, etyka techniki, filozofia nauki.

Aktualnym celem moich dociekań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o źródło postępu technicznego oraz jego znaczenie dla człowieka, społeczeństwa, kultury i cywilizacji.

Ponadto przyglądam się z perspektywy metodologii nauk sposobom poznawczego ujmowania techniki, społecznym studiom nad nauką i techniką, projektom oceny techniki, oraz nurtom krytycznym zmierzającym do demokratyzacji techniki.

 

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019 00:13