Tomasz Gocel
Ks. dr Tomasz Gocel
adiunkt - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.gocel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6821-5599