Tomasz Dyjak
Kierownik sekcji -administrator - Dział Administracji Obiektami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.dyjak_anti_spam@kul.pl