2019

Prace licencjackie
 • Powrót do samego siebie: Władimira Bibichina rozumienie filozofii

2018

Prace licencjackie
 • Jana Dunsa Szkota krytyka poznania przez analogię w "Ordinatio" I, d. 3., q. 2.

2017

Prace licencjackie
 • Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu Jacque'a Maritaina
 • Koncepcja intuicji według George'a Bealera
 • Problem szczęścia w pismach antropologicznych Karola Wojtyły
 • Koncepcja ludzkiej duszy w ujęciu Mieczysława A. Krąpca

2015

Prace licencjackie
 • Platona koncepcja przywództwa według Erica Voegelina z odniesieniem do współczesnych problemów w Nigerii.
 • Podstawy dynamizmu bytu ludzkiego według Karola Wojtyły. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie "Osoba i Czyn".

2014

Prace licencjackie
 • Metoda metafizyki według Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego
 • Via negationis w poznaniu Boga na podstawie Super Boethium De Trinitate św. Tomasza z Akwinu
 • Problem animacji sucesywnej w pismach Normana M. Forda i Tadeusza Ślipki
 • Problem celowości natury w ujęciu Arystotelesa

2013

Prace licencjackie
 • Arystotelesowska teoria aktu i możności w interpretacji M.A. Krąpca O.P.

2012

Prace licencjackie
 • Specyfika poznania metafizycznego według M. A. Krąpca
 • Koncepcja człowieka jako bytu osobowego według M. A. Krąpca