mgr Tomasz Bogacz
Główny specjalista-organista - Duszpasterstwo Akademickie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.bogacz_anti_spam@kul.pl