dr Tomasz Barszcz
adiunkt - Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.barszcz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6490-0177