mgr Tadeusz Głuchowski
Asystent - II Katedra Sinologii
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tadeusz.gluchowski_anti_spam@kul.pl