foto_tg

   

       Ksiądz diecezji kieleckiej. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - literatura rzymska; mgr teologii.

  

Informacja dot. roku 2019/2020:

W związku z tym, że w ramach zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL prowadzę co tydzień zajęcia w WSD w Kielcach, zajęcia w KUL prowadzę w trybie co dwa tygodnie, uzgodnionym z Prodziekanem, dlatego w dniach (wtorki i środy): 3-4 III, 10-11 III, 24-25 III, 7 IV, 21-22 IV, 5-6 V, 26-27 V, 2-3 VI zapraszam do konsultacji w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail: tadeusz.gacia@kul.lublin.pl w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z § 3 pkt 1 Zarządzenia Rektora KUL ROP - 0101-103/17 z dnia 23.11.2017 r.). W pozostałe wtorki i środy konsultacje według harmonogramu w sali 366 GG.

 

Zainteresowania naukowe:

- poezja łacińska późnego antyku i wczesnego średniowiecza -Wenancjusz Fortunat, Alkuin, Raban Maur, poezja epigraficzna epoki karolińskiej

- język łaciński w dokumentach Kościoła; 

- Latinitas viva. 

Publikacje książkowe:

- Tadeusz Gacia, Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007, ss. 279;

- Tadeusz Gacia, "Vernalia tempora mundo... Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne", Lublin 2014 (wyd. Jedność - Kielce), ss. 232;

- Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu, tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia; wstępem opatrzył Henryk Wąsowicz, objaśnienia dała Natalia Turkiewicz, Lublin (TN KUL) 2015;

- Tadeusz Gacia, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa (wyd. Kontur) 2015, ss. 176.

- Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. Agnieszka Strycharczuk, Lublin, TN KUL 2016, ss. 496. (Autorzy przekładu - Zespół Translatorski przy Katedrze Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych: ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewiczówna, ks. Adam Wilczyński).

- Ziemia włoszczowska w tekstach źródłowych od XIII do XVI wieku. Tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia Tadeusz Gacia, Włoszczowa 2017;

- Amalariusz z Metzu, Dzieła. II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego. Redakcja ks. Tadeusz Gacia. Przypisy i bibliografia Ks. Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewicz, TN KUL 2017, ss. 466 (Autorzy przekładu: ks. Tadeusz Gacia, Bogusława Frontczak, Agnieszka Strycharczuk, ks. Adam Wilczyński):

-Wenancjusz Fortunat: Poezje. Wybór. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem poprzedził i objaśnieniami opatrzył ks. Tadeusz Gacia, Lublin (TN KUL) 2018, ss. 290 (tekst łacińsko-polski), Seria wydawnicza: Źródła i monografie. ISBN 978-83-7306-828-5.

 

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2020 16:09