Tadeusz Gacia
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Filologii Łacińskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tadeusz.gacia_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1836-9506