Ksiądz diecezji kieleckiej. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - literatura rzymska.

Zainteresowania naukowe:

- poezja łacińska, zwłaszcza w późnym antyku i we wczesnym średniowieczu;

- język łaciński w źródłach i dokumentach Kościoła;

- twórczość Amalariusza z Metz; 

- Latinitas viva. 

 Publikacje książkowe:

 

- Tadeusz Gacia, Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007, ss. 279;

 

- Tadeusz Gacia, "Vernalia tempora mundo... Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne", Lublin 2014 (wyd. Jedność - Kielce), ss. 232;

 

- Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu, tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia; wstępem opatrzył Henryk Wąsowicz, objaśnienia dała Natalia Turkiewicz, Lublin (TN KUL) 2015;

 

- Tadeusz Gacia, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa (wyd. Kontur) 2015, ss. 176.

 

- Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. Agnieszka Strycharczuk, Lublin, TN KUL 2016, ss. 496. (Autorzy przekładu - Zespół Translatorski przy Katedrze Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych: ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewiczówna, ks. Adam Wilczyński).

 

- Ziemia włoszczowska w tekstach źródłowych od XIII do XVI wieku. Tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia Tadeusz Gacia, Włoszczowa 2017.

 

- Amalariusz z Metzu, Dzieła. II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego. Redakcja ks. Tadeusz Gacia. Przypisy i bibliografia Ks. Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewicz, TN KUL 2017, ss. 466 (Autorzy przekładu: ks. Tadeusz Gacia, Bogusława Frontczak, Agnieszka Strycharczuk, ks. Adam Wilczyński)

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2018 14:47