Ks. dr Szymon Górski
Asystent - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: szymon.gorski_anti_spam@kul.pl