Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Adiunkt - Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sylwia.gwiazdowska-stanczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4664-881X