Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
adiunkt - Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sylwester.kasprzak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1007-0454