Konsultacje

czwartek, godz. 09.10-10.00 oraz 13.20-14.10, pokój C-826

 

Informacje podstawowe

1995-                 - pracownik dydaktyczno-naukowy KUL

1995-                 - współpracownik Encyklopedii Katolickiej

1996-2008        - współpraca "International Review of Biblical Studies", Padeborn

2003-08            - kierownik działu Encyklopedii Katolickiej (ST, NT)

2004-14            - kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej, INB KUL

2006-                 - komitet redakcyjny "Roczników Teologicznych" (zeszyt biblijny)

2009-11            - konsultant Encyklopedii Katolickiej

2011-14            - członek Rady Naukowej Encyklopedii Katolickiej

2014-                - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019 11:39