Mądrość jako efekt integracji wiedzy i doświadczeń życiowych.
[Mądrość jako efekt integracji wiedzy i doświadczeń życiowych]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Fonem – Sylaba – Logos – Paidei - Język w Wychowaniu i Pedagogice.
Miejsce: Lublin