Godność w relacjach z człowiekiem chorym.
[Dignity in relationship with ill person]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Konteksty Rozwoju Osobowości. Pamięci Profesor Zenomeny Płużek w 10-tą rocznicę śmierci.
Miejsce: Kraków