Dziecięca trauma relacyjna a styl przywiązania w dorosłości
[Child’s relation trauma in the relation to attachment in adult ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość.
Miejsce: Gdańsk