Człowiek chory psychicznie w rodzinie i społeczeństwie
[Psyche ill person in the family and the society]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rodzina w dobrobycie – Dobrobyt w Rodzinie
Miejsce: Gdańsk