Mądrość życiowa a jakość życia w okresie późnej dorosłości
[The wisdom of life and the quality of life in late adulthood]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Kaja Wojciechowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Oblicza starości we współczesnym świecie. Tom 1 - Perspektywa psychologiczno-medyczna
Redaktorzy: Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Izabella Januszewska, Anna Gamrowska
Tom: 1
Strony od-do: 203-220