Trauma: kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne
[Trauma: Controversies surrounding the concept, diagnosis, aftermath, and practical implications]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Psychologiczne (ISSN: 1507-7888)
Współautorzy: Konrad Janowski
Rok wydania: 2016
Tom: 19
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 549-582
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/1479/193/roczniki_psychologiczne_20163_art._pl._s._steuden.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Konrad Janowski",
title = "Trauma: kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne",
journal = "Roczniki Psychologiczne",
year = "2016",
number = "3",
pages = "549-582"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Konrad Janowski(2016). Trauma: kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne. Roczniki Psychologiczne, 3, 549-582.