Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości
[Self-esteem, hope for success and stress coping styles and marital satisfaction in late adulthood]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Gerontologia Polska (ISSN: 1425-4956)
Współautorzy: Paweł Brudek, Joanna Lenda
Rok wydania: 2016
Tom: 24
Strony od-do: 83-90
Streszczenie: Satysfakcja z małżeństwa stanowi jeden głównych predyktorów zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych. Nadrzędnym celem prezentowych badań była identyfikacja korelacji pomiędzy samooceną a nadzieją na sukces i stylami radzenia sobie ze stresem a satysfakcją z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości oraz wyłonienie predyktorów szczęśliwego życia we dwoje na progu starości. Przebadano 120 osób (60 par małżeńskich) w wieku od 60 do 75 lat. W omawianym projekcie badawczym zastosowano cztery metody psychologiczne takie, jak: (1) Skala Samooceny (SES); (2) Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS); (3) Inwentarz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS); (4) Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2). Przeprowadzone analizy ujawniły szereg istotnych zależności. Pozwoliły także na identyfikację modelu satysfakcji z małżeństwa, w ramach którego głównym predyktorem jest unikowy sposób radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na angażowaniu się w czynności zastępcze. Uzyskany wzorzec wyników sugeruje, że wraz ze wzrostem tendencji do unikania konfrontacji z zaistniałymi problemami, wyrażającej się podejmowaniem czynności zastępczych, satysfakcja z małżeństwa obniża się. Samoocena i nadzieja na sukces pozytywnie wiążą się osób starszych. Także style radzenia sobie ze stresem pozostają w istotnym związku z satysfakcją małżeńską seniorów. W tym przypadku kierunek korelacji jest ujemny. Znaczącym predyktorem szczęścia w okresie późnej dorosłości okazał się styl radzenia sobie ze stresem skupiony na angażowaniu się w czynności zastępcze.
Słowa kluczowe: samoocena, nadzieja na sukces, radzenie sobie ze stresem, satysfakcja z małżeństwa
Dostęp WWW: http://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/08/Georntologia-2_1.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek and Joanna Lenda",
title = "Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości",
journal = "Gerontologia Polska",
year = "2016",
pages = "83-90"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek and Joanna Lenda(2016). Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Gerontologia Polska, 83-90.