Psychologiczny wymiar czasu w życiu człowieka.
[Psychological dimension of the time in the life of the man]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Jednostka – religia – relacje społeczne
Miejsce: Opole, Polska
Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski