Starość-zagrożenie czy szansa?
[Ageing- the threat or the opportunity?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wobec zagrożeń. Znaczenie więzi w rodzinie
Miejsce: Warszawa, Polska
Nazwa jednostki: UKSW