Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem otępiennym o zróżnicowanym poziomie funkcji poznawczych
[Psychosocial functioning of patients with dementia with different levels of cognitive function]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakosć życia w zdrowiu i chorobie
Współautorzy: Natalia Majowska
Miejsce: Lublin, Polska