Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia u osób chorych na schizofrenię
[Psychosocial determinants of the sense of life in patients with schizophrenia]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakosć życia w zdrowiu i chorobie
Współautorzy: Konrad Janowski, M. Downar
Miejsce: Lublin, Polska