Poznawcze i behawioralne aspekty zespołów otępiennych u osób starszych
[Cognitive and behavioral aspects of dementia in the elderly]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Natalia Majkowska, Stanisława Steuden
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Starzenie się z godnością
Redaktorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski
Strony od-do: 259-275