Styl humoru a jakość życia u osób starszych
[The style of the humour and the quality of life in the elderly]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Stanisława Steuden, Dorota Sternal, Jacek Gierus
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Starzenie się z godnością
Redaktorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski
Strony od-do: 167-183