KPWG-3 – Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych
[Questionnaire of Sens of Self-Dignity (QSSD-3): Construction and Analysis of Psychometric Properties]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przegląd Psychologiczny (ISSN: 0048-5675)
Współautorzy: Paweł Brudek
Rok wydania: 2017
Tom: 60
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 457-477
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki prac nad Kwestionariuszem Poczucia Własnej Godności (KPWG-3) autorstwa S. Steuden i P. Brudka. Przedstawiono właściwości psychometryczne narzędzia (rzetelność pomiaru dla czterech wymiarów poczucia własnej godności, strukturę czynnikową oraz trafność). Otrzymane rezultaty spełniają wymogi psychometryczne stawiane testom psychologicznym i przekonują, że KPWG-3 może mieć zastosowanie w badaniach naukowych. Ostateczna wersja kwestionariusza składa się z 36 itemów tworzących 4 wymiary: Poznawczy, Utraty, Relacyjny i Doświadczania. Skala przetestowana została w badaniach 1189 osób. Wskaźniki rzetelności (α-Cronbacha) dla poszczególnych skal wahają się od .87 do .91. Oceniając wstępnie trafność kwestionariusza przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową.
Słowa kluczowe: poczucie własnej godności, wymiary, właściwości psychometryczne
Dostęp WWW: https://pracownik.kul.pl/files/93237/public/artykuy_w_czasopismach_punktowanych/3.60.2017.art._4.eng..pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek",
title = "KPWG-3 – Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych",
journal = "Przegląd Psychologiczny",
year = "2017",
number = "3",
pages = "457-477"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek(2017). KPWG-3 – Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Przegląd Psychologiczny, 3, 457-477.