Autobiograficzne tło przemijania i starości
[Autobiografic background off to go by and old age]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Marii... O jakości życia
Redaktorzy: Stanisława Steuden, Małgorzata Łysiak
Strony od-do: 283-295
Streszczenie: Celem artykułu jest refleksja nad istotą zmian dokonujących się na przestrzeni życia dokonana z perspektywy człowieka w okresie późnej dorosłości. Wskazuje się na istotną w tym względzie rolę pamięci biograficznej - sposobu narracji na temat własnego życia i jej znaczenia dla umacniania tożsamości osobistej. Wskazuje się także na znaczenie reminiscencji, jej typologię i wykorzystania w praktyce klinicznej w odniesieniu do osób starszych. Ważny temat rozważań dotyczy także bilansowania własnego życia i jego znaczenia dla przystosowania do starości.
Słowa kluczowe: zmiany rozwojowe dokonujące się w procesie starzenia, pamięć biograficzna, reminiscencje, bilans życia, przystosowanie do starościCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden",
title = "Autobiograficzne tło przemijania i starości",
journal = "",
year = "2018",
pages = "283-295"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. (2018). Autobiograficzne tło przemijania i starości. , 283-295.