Kwestionariusz Poczucia Własnej Godnosci (KPWG-3): konstrukcja i analiza właściwosci psychometrycznych
[Self Dignity Questionnaire (KPWG-3), contrruction and analysis of the psychometric property]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przegląd Psychologiczny (ISSN: 0048-5675)
Współautorzy: Paweł Brudek
Rok wydania: 2017
Tom: 60
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 437-456
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki prac nad Kwestionariuszem Poczucia Własnej Godności (KPWG-3) autorstwa S.Steuden i P. Brudka. Przedstawiono właściwości psychometryczne narzędzia (rzetelność pomiaru dla czterech wymiarów poczucia godności, strukturę czynnikową i trafność). Otrzymane rezultaty spełniają wymogi psychometryczne stawiane testom psychologicznym i przekonują, ze KPWG-3 może być stosowany w badaniach naukowych. Ostateczna wersja kwestionariusza składa się z 36 itemów tworzących cztery wymiary: Poznawczy, Utraty, Relacyjny i Doświadczania godności. Skala została przetestowana w badaniach 1189 osób. Wskaźniki rzetelności (alfa Cronbacha) dla poszczególnych wymiarów wahają się od 0.81 do 0.91. Oceniając wstępnie trafność kwestionariusza, przeprowadzono konfirmacyjna analizę czynnikową.
Słowa kluczowe: poczucie godności, rzetelność, trafność, pomiar psychologiczny
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/714/3.60.2017.art._4.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek",
title = "Kwestionariusz Poczucia Własnej Godnosci (KPWG-3): konstrukcja i analiza właściwosci psychometrycznych",
journal = "Przegląd Psychologiczny",
year = "2017",
number = "3",
pages = "437-456"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek(2017). Kwestionariusz Poczucia Własnej Godnosci (KPWG-3): konstrukcja i analiza właściwosci psychometrycznych. Przegląd Psychologiczny, 3, 437-456.