Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych
[Coping with loss and the way of experiencing the death of a parent by adults from alcoholic non-alcoholic families]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE (ISSN: 1642-1043)
Współautorzy: Karolina Ludwikowska
Rok wydania: 2017
Tom: 22
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 20-39
Streszczenie: Celem badań była ocena związku między uzależnieniem rodziców od alkoholu a doświadczaniem śmierci rodziców (żałoby) przez ich dorosłe dzieci. Przebadano 112 osób w tym 45 pochodzących z rodzin, których rodzice nadużywali alkohol oraz 67 osób, których rodzice nie byli uzależnieni. W badaniach zastosowano Inwentarz Zmagania się z Uratą (IDWL) (opr. Caserta i Lund), Skalę doświadczania utraty (opr. Steuden, Kurtyki). Uzyskane rezultaty wykazały, że osoby pochodzące z rodzin alkoholowych nie różniły się istotnie w dynamice procesu doświadczania żałoby. Natomiast u osób pochodzących z rodzin uzależnionych w porównaniu z drugą grupą badanych niezależnie od upływu czasu obecne było poczucie pustki i porzucenia.
Słowa kluczowe: strata, radzenie sobie ze strata śmierc rodzica, uzaleznienie od alkoholu
Dostęp WWW: https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/314/ludwikowska_steuden_radzenie_strata/article.pdf
DOI: 10.14656/PFP20170102



Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Karolina Ludwikowska",
title = "Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych",
journal = "POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE",
year = "2017",
number = "1",
pages = "20-39"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Karolina Ludwikowska(2017). Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych. POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE, 1, 20-39.