Czy w doświadczaniu traumy jest możliwe przebaczenie.
[Is it possible to forgive trauma?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji"
Miejsce: Lublin