Dobre relacje z osobami starszymi podstawą umacniania ich godności
[Good relationships with older people are the basis for strengthening their dignity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Praca Socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki
Miejsce: Lublin