Rola mądrości osób starszych w procesie kształtowania dojrzałej osobowości z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. Doniesienia z badań
[The role of the wisdom of the elderly in the process of shaping a mature personality from the perspective of Lars Tornstam's gerotranscendence theory. Research reports]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej"
Miejsce: Lublin