Polska adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości 3D-WS Moniki Ardelt (2003) – właściwości psychometryczne oraz zastosowanie w obszarze psychologii starzenia się i starości
[Polish adaptation of the 3D Dimensional Scale of Wisdom Monika Ardelt (2003) - psychometric properties and application in the psychology of aging and old age]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Starość jak ją widzi psychologia - Siła umysłu w starości
Współautorzy: Brudek P.
Miejsce: Kraków