Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości
[Selected psychological aspects of aging and old age]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Psychogeriatria
Redaktorzy: Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska
Strony od-do: 299-312
Streszczenie: Przedmiotem refleksji teoretycznej uczyniono psychologiczne aspekty procesu starzenia się i okresu starości. Przedstawiono strukturę demograficzną ludności z szczególnym uwzględnieniem populacji osób starszych. Omówiono koncepcje biologiczne i psychologiczne starzenia się, zmiany biologiczne dotyczące różnych układów i narządów. W największym stopniu skoncentrowano się na psychologicznych aspektach starości a w sposób szczególny teorie przystosowania do starości, doświadczanie własnej starości z uwzględnieniem jej stron pozytywnych (mądrość życiowa), negatywnych (obniżenie sprawności psychofizycznej, zmiany w sposobie codziennego funkcjonowania) a także czynniki ochronne jak poczucie własnej godności i szacunek dla godności każdej osoby, zwłaszcza niepełnosprawnej, przebywającej w instytucjach pomocy społecznej.
Słowa kluczowe: starość, starzenie sie normatywne, choroby wieku podeszłego, przystosowanie do starości