Stanisław Wrzosek
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Profesor - Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.wrzosek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5557-5758