Ks. dr Stanisław Sadowski
Asystent - Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Instytut Nauk Biblijnych
Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.sadowski_anti_spam@kul.pl