Stanisław Dyk
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
profesor - Katedra Homiletyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.dyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7337-0035