Sławomir Żurek
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Profesor (badawczy) - Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.zurek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5441-0078