Sławomir Żurek
 
 
 
Profesor zwyczajny,
 
Kierownik  polsko-niemieckiego zespołu badawczego „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” 

 

członek
 Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
 Towarzystwa im. Adama Mickiewicza
Towarzystwa Naukowego KUL
Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych

 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

e-mail: zureks@kul.pl; slawomir.zurek@inetia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2017 11:21